Ưu đãi trong ngày

LỘC ĐÀI SEN

105,000 vnđ 95,000 vnđ / Cặp

Nhang Khuynh Diệp

120,000 vnđ 102,000 vnđ / Hộp

SEN 3

105,000 vnđ 95,000 vnđ / Cặp

Tealight nến thơm hộp 25 viên

65,000 vnđ 60,000 vnđ / Hộp

Nhang Quế Rừng

120,000 vnđ 102,000 vnđ / Hộp

Nhang Thảo Mộc

120,000 vnđ 102,000 vnđ / Hộp

Túi Tealight 100 viên (Siêu tiết kiệm)

85,000 vnđ 65,000 vnđ / Túi

Ly nến thơm LG62

104,000 vnđ 95,000 vnđ / Hộp

NẾN TEALIGHT

Hộp nến Tealight 6 viên cao cấp

55,000 vnđ 35,000 vnđ / Hộp

Tealight bông vỉ 10 viên

35,000 vnđ / Hộp/ 10 viên

Tealight nến thơm hộp 25 viên

65,000 vnđ 60,000 vnđ / Hộp

Túi Tealight 100 viên (Siêu tiết kiệm)

85,000 vnđ 65,000 vnđ / Túi

NẾN SEN PHÁT QUANG

SEN 3

105,000 vnđ 95,000 vnđ / Cặp

SEN 4

65,000 vnđ / Cặp

SEN 5

105,000 vnđ / Cặp

SEN 11 TIỂU

85,000 vnđ / Cặp

SEN 15 (Tiểu)

65,000 vnđ / Cặp

THÁP TRUNG

120,000 vnđ / Cặp

ĐÈN CẦY LY DẺO

NHANG SẠCH

Nhang Khuynh Diệp

120,000 vnđ 102,000 vnđ / Hộp

Nhang Quế Rừng

120,000 vnđ 102,000 vnđ / Hộp

Nhang Thảo Mộc

120,000 vnđ 102,000 vnđ / Hộp

Nhang Trầm Núi (Hộp)

85,000 vnđ95,000 vnđ / Hộp

Nhang Trầm Núi (Ống)

185,000 vnđ195,000 vnđ / Ống